שידור חי – צמח צדק

כל בקר בשעה 9:45 בערך שיעור בתניא.


אופן ההתחברות לשיעור:

שימו לב- השידורים החיים היומיים והמיוחדים (כגון התוועדויות וכד') מצמח צדק עברו לזום שמספרו – 8248345514 סיסמא 770

https://us02web.zoom.us/j/8248345514  סיסמא 770

או השתמשו בקישור להלן (ללא צורך בסיסמא):

http://bit.ly/tstszoom